Datos de la revista

  • Título: Revista de História da Sociedade e da Cultura
  • ISSN-L: 1645-2259
  • ISSN asociados: 1645-2259
  • Editorial: Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra
  • Inicio: 2001
  • Descriptores: Historia; 
  • Link:
  • País: Portugal

Datos de indización

ISSN indizado Tipo medio Base de datos
1645-2259 s/d Arts & Humanities Citation Index (WoS)
1645-2259 s/d Latindex Catálogo
1645-2259 s/d ERIH Plus
1645-2259 s/d Scopus
1645-2259 s/d Historical Abstracts

Ver bases actualmente cubiertas

Evaluación de organismos nacionales de ciencia y técnica

Nivel CONICET (Res. 2249/14) : Grupo 1
Datos base Qualis-CAPES (Brasil)
ISSN indizado Estrato Campo
1645-2259 B2 CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS


2015 - Licencia Creative Commons - Federico Vasen
Colaborá con la página - Contacto

Volver